Groen blijft afwezig op fysieke gemeenteraad en vraagt digitaal alternatief

12 April 2021

Groen blijft afwezig op fysieke gemeenteraad en vraagt digitaal alternatief

"Als we van onze inwoners verwachten dat ze zich aan de maatregelen houden, dan is dit het minste wat we kunnen doen. Onze burgemeester heeft de mond vol van burgerlijke ongehoorzaamheid en wil zo snel mogelijk de horeca terug open."

Ons land zit middenin een derde lockdown. Scholen gaan vroeger dicht, winkels sluiten, cultuurvoorstellingen gaan niet door, maar blijkbaar acht het gemeentebestuur in Middelkerke het opportuun om van de gemeenteraad de enige voorstelling met publiek te maken die wel fysiek doorgaat. Gemeenteraadslid Robin De Lille vroeg tijdens de eerste en tweede lockdown al om de gemeenteraad digitaal te laten doorgaan, maar kreeg geen gehoor.
“Waar het gemeentebestuur in eerste instantie het argument aanhaalde dat de rechtszekerheid van beslissingen in het gedrang zou komen omdat het onduidelijk was of er een wettelijk kader was voor digitale gemeenteraden, kiest men er nu openlijk voor om alles fysiek te laten doorgaan, als statement. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft bij de eerste lockdown al aangegeven dat digitaal vergaderen toegelaten is. Zo ongeveer alle omringende gemeenteraden gaan digitaal door, Oostende, Gistel, enz… maar in Middelkerke blijven wij fysiek vergaderen. Niet enkel gemeenteraden, maar ook gemeentelijke raadscommissies gaan fysiek door. Het merendeel van de raadsleden draagt overigens geen mondmasker en publiek is welkom. Dit geeft een verkeerd signaal aan de bevolking.”
Robin De Lille ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan niet aanwezig te zijn op de gemeenteraad van 14 april: “Ik krijg het als leerkracht niet uitgelegd aan mijn leerlingen dat zij niet naar school kunnen en hun vrienden enkel in open lucht in groepjes van vier mogen zien, maar dat we in de gemeenteraad wel gezellig mogen samenkomen.
Dit heeft overigens niets met angst te maken, wel alles met het goede voorbeeld tonen. Als we van onze inwoners verwachten dat ze zich aan de maatregelen houden, dan is dit het minste wat we kunnen doen. Onze burgemeester heeft de mond vol van burgerlijke ongehoorzaamheid en wil zo snel mogelijk de horeca terug open. Wel, deze paaspauze werd net ingelast om zo snel mogelijk terug een aantal zaken te kunnen versoepelen. De Belgische ziekenhuizen liggen vol met Covid-19 patiënten. Uit respect voor onze zorgverleners en voor iedereen die zo snel mogelijk terug naar de normale tijden wil, zou een digitale gemeenteraad de enige logische beslissing zijn.”