BRUGFIGUREN: INVESTEREN IN MENSEN

25 Mei 2018

HEEL WAT MENSEN VINDEN DE WEG NIET NAAR WELZIJN Zowat 1 op de 5 landgenoten balanceert op of onder de grens van armoede en sociale uitsluiting. Voor veel gezinnen is het een  dagelijkse strijd. Heb jij ook moeite om het hoofd boven water te houden? Maar wat als er voor jou wegwijzers bestonden naar  allerlei ondersteunende diensten? Wat als er personen waren, die meewerkten met de scholen en zo op de hoogte bleven van de  noden van jouw gezin? Wat als deze personen je dan spontaan aanspreken, op huisbezoek komen, je begeleiden naar diensten waarvan je met je gezin kan genieten? Diensten waar je recht op hebt maar waarnaar je de weg nog niet gevonden had. De weg  naar studietoelagen, onderwijscheques, goedkope medische zorg, betaalbare sport- en creaclubs, naar psychische, huiswerk- of  budgetbegeleiding. Wat als deze personen ook het nodige papierwerk voor jou in orde brachten en als je bij hen je hart kon luchten over school- en andere problemen? En dat allemaal gratis. BRUGFIGUREN Deze personen bestaan. Het zijn brugfiguren die in heel wat steden en gemeenten prachtig werk verrichten en gezinnen helpen om  uit een moeras van zorgen te geraken. Het huidige gemeentebestuur bespaart echter op initiatieven die zwakke burgers  ondersteunen, bijvoorbeeld door het afbouwen van de opvoedingsondersteuning, terwijl prestigeprojecten met de centen gaan  lopen. Goed beleid begint bij het aanwerven van de juiste mensen. Investeer eerst in mensen, nadien in stenen!