Europese Topnatuur in Lombardsijde

02 Maart 2018

Europese Topnatuur in Lombardsijde

Middelkerke telt een vijftal mooie natuurgebieden die door de vrijwilligers van Natuurpunt beheerd worden. Eentje daarvan, De Schuddebeurze in Lombardsijde, is wel heel uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk dat de Vlaamse overheid, met de steun van Europa, beslist heeft om er een natuurinrichtingsproject op te starten. Typisch voor De Schuddebeurze zijn de ontkalkte duinen die sterk verwant zijn met de heidegebieden in het binnenland. Die heide bloeide er ooit uitbundig en aan de kust vinden we die slechts op twee andere plaatsen: in Bredene en in Adinkerke. Daarnaast bevat het gebied ook stukken polderlandschap en een site met bunkers uit de tweede wereldoorlog.Het natuurinrichtingsproject zal ervoor zorgen dat De Schuddebeurze opnieuw een (meer) geschikt leefgebied wordt voor de zeldzame dieren en planten die er ooit talrijk waren, zoals de kamsalamander en struikheide. Zo’n project vraagt heel veel studiewerk en overleg. Het studiewerk is ondertussen afgerond, de plannen voor herstel en ontwikkeling van de natuur zijn opgemaakt, de omwonenden zijn geïnformeerd en mochten hun opmerkingen of suggesties indienen. In het gebied worden storten opgeruimd, duinvalleitjes en nieuwe poelen aangelegd, de bunkersite wordt opgewaardeerd, er komt een uitkijktoren en het gebied wordt beter toegankelijk om te wandelen. 99 % van de werken en kosten wordt gedragen door de hogere overheden. Een voorwaarde is wel dat de gemeente Middelkerke mee ondersteunt en enkele specifieke werken voor zijn rekening neemt.Wij roepen het gemeentebestuur op om aan deze voorwaarde tegemoet te komen en het project ten volle te steunen. Maria Boydens van Groen-Middelkerke zetelt in de commissie die advies geeft en het project nauw opvolgt.