Groen eist dat Middelkerke toetreedt tot de statiegeldalliantie

04 Februari 2018

Groen eist dat Middelkerke toetreedt tot de statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie roept de regeringen op om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Een aantal Vlaamse gemeenten sloot zich daar onlangs bij aan. Groen Middelkerke vraagt aan de gemeenteraad om dit op de agenda te zetten en toe te treden tot dit initiatief. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Er wordt geschat dat de invoering tot een daling van 40% van dit soort zwerfvuil kan leiden. Daardoor is er minder dierenleed, een betere recyclage van waardevolle materialen en zijn er minder opruimkosten voor lokale overheden. In sommige buurlanden zoals Duitsland is dit al een evidentie, maar in Vlaanderen moet men er tot nog toe niet van weten. Nochtans is de overlast die dergelijke blikjes en flessen veroorzaken niet te onderschatten. Wandel op een mooie, zonnige ochtend maar eens op het strand. Langs de vloedlijn zal je tal van aangespoelde blikjes en flesjes vinden en tijdens de zomermaanden bezondigen veel toeristen zich aan het achterlaten van bijvoorbeeld lege blikjes bier. Ook onze landbouwers zijn vragende partij voor statiegeld, want blikken en flesjes zorgen ervoor dat het maaisel niet kan gebruikt worden omdat het een gevaar vormt voor grazend vee. Uit onze bevragingen van de bevolking bleek dat zwerfvuil een van de grootste bekommernissen van de Middelkerkenaars is. Een aantal burgers nam zelf al het initiatief om zwerfvuil op te ruimen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Met statiegeld geef je deze vrijwilligers een duwtje in de rug, want het kan niet de bedoeling dat zij het afval van anderen zomaar blijven opruimen. Dit is de kans om er iets aan te doen! Er zijn uiteraard nog veel andere soorten zwerfvuil. Geef daarom elke deelgemeente, net zoals vroeger, een eigen straatveger! De gemiddelde Middelkerkenaar gooit zijn afval hopelijk in de vuilbak, het liefst gesorteerd, maar iedereen heeft baat bij propere bermen en een proper strand. Op naar een proper Middelkerke!