Herlegging van de tram in Lombardsijde

29 November 2017

Herlegging van de tram in Lombardsijde

Op 8 november zijn de werken voor de omlegging van de tram in Lombardsijde begonnen. Op vraag van Groen Middelkerke informeerde onze groene fractie in het Vlaams Parlement naar de stand van zaken bij minister Weyts. Hoe zit dat nu allemaal? Er komen twee nieuwe haltes: een halte ter hoogte van de Zeelaan (niet zo ver van de huidige halte Lombardsijde Bad) en een halte aan de Schoolstraat. Voorts komen er ook verschillende doorsteken, zoals je kan zien op de afbeelding. Wat gebeurt er met de restanten van het huidige traject? De bovenleiding wordt volledig weggehaald, net zoals de sporen die in de trambedding zitten. Blijft over: de trambedding zelf en de tramsporen die in de straten zijn ingewerkt. Deze kunnen mogelijks worden weggenomen bij de herinrichting van de Westendelaan en de doortocht naar Lombardsijde. Hier liggen volgens Groen Middelkerke kansen om er iets moois van te maken. Een deftig fietspad, waar de huidige trambedding loopt bijvoorbeeld. Ook stelden we de vraag of we al dan niet een verhoging van de frequentie van de buslijnen 68/69 mochten verwachten. Het antwoord was kort en duidelijk: neen.