Maria Boydens

Maria Boydens

Maria Boydens

Van jongsaf heb ik mijn hart verpand aan de natuur. De duinen waren mijn biotoop in mijn kinderjaren, toen de druk van het toerisme en de bouwwoede nog in een prille beginfase zaten. In een arbeidersgezin met 6 kinderen, ben ik opgegroeid op De Krokodiel, toen campings nog velden waren en stilte iets heel natuurlijks.

Met mijn politieke engagement probeer ik een rem te zetten op de onachtzame manier waarop er met natuur omgegaan wordt.

Jarenlang was ik conservator van de Schapenweide, een natuurgebiedje in de duinen dichtbij Walraversijde. Ik volg mee het natuurinrichtingsproject op van De Schuddebeurze in Lombardsijde en ik zetel al vele jaren voor Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) in de Milieuraad. Hierin gaf ik de aanzet voor een groenbeleidsplan in de gemeente. Eind 2019 werd hiervoor een werkgroep opgericht waarin diverse gemeentelijke diensten en organisaties vertegenwoordigd zijn. Het groenbeleidsplan zal een houvast bieden voor de werking van de groendienst en een plan van aanpak bepalen voor het diverse openbaar groen in de gemeente. Duurzaam aanplanten en verzorgen van bomen en planten kan immers veel overlast en kapwoede vermijden en de natuur vooruithelpen.

Na 43 jaar werken, waarvan 25 jaar in het onderwijs, ben ik sedert kort op pensioen. Tijdens mijn onderwijsjaren heb ik ervaren dat een goede communicatie, luisteren naar de mensen en inspraak van alle belanghebbenden heel verrijkend kunnen zijn en tot mooie resultaten kunnen leiden. Daarom wil ik de inbreng van adviesraden in de gemeente herwaarderen. Hun betrokkenheid moet ingeweven worden in de besluitvorming en met hun adviezen moet werkelijk rekening gehouden worden.

Groen is een partij die jong en oud, mensen van over de hele wereld, verbindt in een strijd voor klimaat, milieu en verbondenheid. Daarom is Groen mijn partij.

Maria Boydens

Penningmeester

Van jongsaf heb ik mijn hart verpand aan de natuur. De duinen waren mijn biotoop in mijn kinderjaren, toen de druk van het toerisme en de bouwwoede nog in een prille beginfase zaten. In een arbeidersgezin met 6 kinderen, ben ik opgegroeid op De Krokodiel, toen campings nog velden waren en stilte iets heel natuurlijks.

Met mijn politieke engagement probeer ik een rem te zetten op de onachtzame manier waarop er met natuur omgegaan wordt.

Jarenlang was ik conservator van de Schapenweide, een natuurgebiedje in de duinen dichtbij Walraversijde. Ik volg mee het natuurinrichtingsproject op van De Schuddebeurze in Lombardsijde en ik zetel al vele jaren voor Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) in de Milieuraad. Hierin gaf ik de aanzet voor een groenbeleidsplan in de gemeente. Eind 2019 werd hiervoor een werkgroep opgericht waarin diverse gemeentelijke diensten en organisaties vertegenwoordigd zijn. Het groenbeleidsplan zal een houvast bieden voor de werking van de groendienst en een plan van aanpak bepalen voor het diverse openbaar groen in de gemeente. Duurzaam aanplanten en verzorgen van bomen en planten kan immers veel overlast en kapwoede vermijden en de natuur vooruithelpen.

Na 43 jaar werken, waarvan 25 jaar in het onderwijs, ben ik sedert kort op pensioen. Tijdens mijn onderwijsjaren heb ik ervaren dat een goede communicatie, luisteren naar de mensen en inspraak van alle belanghebbenden heel verrijkend kunnen zijn en tot mooie resultaten kunnen leiden. Daarom wil ik de inbreng van adviesraden in de gemeente herwaarderen. Hun betrokkenheid moet ingeweven worden in de besluitvorming en met hun adviezen moet werkelijk rekening gehouden worden.

Groen is een partij die jong en oud, mensen van over de hele wereld, verbindt in een strijd voor klimaat, milieu en verbondenheid. Daarom is Groen mijn partij.