MILIEUDIENST: ONDERBEMAND OF ONDERMIJND?

12 April 2018

De milieudienst staat in voor een brede waaier aan activiteiten en diensten: het behandelen van milieuvergunningen en -premies, het aanpakken van milieuhinder en verontreiniging en het onderzoeken van noden en wensen. Ook actieplannen en activiteiten opzetten rond milieu, natuurbeheer, duurzaamheid en nog zoveel meer. Daarnaast moet de milieudienst ook een infopunt zijn voor de burger en de milieuambtenaar een brug tussen burger en beleid. Kortom: de milieudienst is het fundament voor het gemeentelijk  milieu- en natuurbeleid. DE CIJFERS In Middelkerke bestaat de milieudienst uit één ambtenaar, aangevuld met een parttime duurzaamheidsambtenaar. Als je dat vergelijkt met de ons omringende gemeenten met minder inwoners zoals Gistel, Diksmuide, Veurne, … waarvan de milieudiensten minimaal drie à vier medewerkers tellen, dan kan niemand betwisten dat onze milieudienst schromelijk onderbemand is. Bovendien zorgt het toerisme in onze kustgemeente nog voor extra druk op het milieu. Ramp boven ramp is onze enige milieuambtenaar nu ook nog ontslagen en is er niet meteen zicht op vervanging. WAT VRAGEN WIJ? Groen neemt het milieubeleid serieus en eist een volwaardige milieudienst, met ambtenaren die instaan voor de nodige opvolging en controles te velde, die ademruimte krijgen om een echt beleid uit te werken. We hebben maar één wereld. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat onze (klein)kinderen ook kunnen genieten van de mooie Middelkerkse zee, het strand en het hinterland.