Groen is zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Die drie zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons nieuwe, kleurrijke verhaal.

Burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant

Wij stellen vast dat Middelkerke als bijna enige gemeente in heel Vlaanderen (naast Alveringen en Vleteren) niet ingestapt is in het nieuwe Lokale Energie- en Klimaatpact.
Jammer genoeg ontloopt onze gemeente op deze manier heel wat subsidies en kansen om investeringen te doen die het klimaat ten goede komen. Investeringen die grotendeels sowieso zullen moeten gebeuren, zoals de ver"led"ding van onze openbare verlichting, komen zo helemaal op het
budget van de gemeente terecht, terwijl die voor een groot stuk hadden kunnen gesubsidieerd worden.Deelname aan het Lokale Energie- en Klimaatpact is niet enkel gratis, het had de gemeente meteen van bij de start € 68.628 opgebracht + de daaropvolgende jaren telkens een bedrag in dezelfde grootteorde. Gemeenten die instapten (vrijwel alle gemeenten dus) zijn vrij om keuzes te maken waaraan ze de subsidies besteden. Die kunnen bvb ook gaan naar ondersteunend personeel voor de milieudienst, of gebruikt worden voor de aanleg van een park of geboortebos, of voor isolatie van gebouwen, ... noem maar op.
Niet enkel geld, maar ook professionele ondersteuning en begeleiding van overheidsdiensten lopen we op deze manier mis.
Het lijkt ons een bijzonder grote gemiste kans voor onze gemeente.

mac middelkerke aanmelden

Een goed werkende & volwaardig bemande milieudienst

De milieudienst bestaat niet meer want er is al vele maanden
geen enkel personeelslid in dienst. Geen milieuambtenaar noch duurzaamheids-ambtenaar.
Het lukt het huidige bestuur niet om personeel aan te trekken.
Niet moeilijk: welke persoon die zich wil toeleggen op milieu en daarvoor de nodige studies doet, wil zich
engageren voor een een gemeentebestuur dat alles rond milieu en klimaat belachelijk maakt?
Er is een schepen nodig met visie, die sturing en ondersteuning kan bieden.
Ook handhaving moet aangepakt worden. Die stelt al jaren teleur.

autodelen

Mobiliteit/Autodelen

Groen ondersteunt autodeelinitiatieven, we ondersteunen de actieve inplanning van mobipunten met autodeelplaatsen. Mobipunten zijn locaties waar verschillende vervoersmiddelen zoals fietsen, auto’s, en openbaar vervoer samenkomen. We geven hierbij voorrang aan de inplanning van deze mobipunten in Middelkerke-centrum, Westende en Leffinge. Dit initiatief is bedoeld om de mobiliteit in de gemeente te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt de bevolking gesensibiliseerd over dit initiatief om hen bewust te maken van de voordelen van autodelen en het gebruik van mobipunten.

sociale kruidenier

Sociale kruidenier

Wij streven ernaar om een sociale kruidenier op te richten, naar analogie met de Antenne in Oostende:

Oostendenaars met een laag inkomen kunnen er na doorverwijzing bij terecht voor een betaalbaar basisaanbod aan voedsel en verzorgingsproducten, in combinatie met circulaire voedseloverschotten.

De Antenne is vooral ook veel meer dan een winkel, het is een ontmoetingsplaats voor klanten, vrijwilligers, sociale partners en nog ruimer bewoners van Oostende. Een plek waar wordt ingezet op nieuwe en duurzame sociale netwerken.

Antenne brengt ook diverse groepen mensen samen die vanuit gemeenschappelijke doelen en noden projecten ontwikkelen rond een meer solidaire gemeenschap. Elk individu telt mee! Dit vertaalt zich in een diverse vrijwilligersploeg die er mee voor zorgt dat Antenne draait.

Er zijn samenwerkingen met verschillende partners die een aanbod creëren op maat van de bezoekers en een keukenwerking waarin mensen sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten.

Deze aanpak biedt tal van voordelen, waaronder:

  • Mensen met noden worden als ‘klanten’ in hun waarde gelaten
  • Ze kunnen aankopen doen met hun kaart ipv een voedsel-pakket zonder keuze te moeten krijgen
  • Ze komen in contact met verenigingen, met instanties, met hulpverleners, …. De drempel is laag
  • Er is een spontane kruisbestuiving met bewoners die van dezelfde ruimtes gebruikmaken, die ook gewoon een kop koffie komen drinken.
  • Voedseloverschotten worden opgehaald in winkels/bij partners om te verkopen aan de klanten. Er wordt gekookt met de overschotten van de voedseloverschotten.
  • Veel kansen voor de klanten om als vrijwilliger aan de slag te gaan en bij te leren, of een opleiding te volgen. Waardoor ook meer kansen om door te groeien naar echt werk.

adviesraden

Herwaarderen van adviesraden

Adviesraden zijn verwaterd en hebben niet meer het gevoel dat er rekening gehouden wordt met hun advies. De bevoegde schepenen dienen hun adviesraden te ondersteunen en hun voorstellen mee te nemen naar het schepencollege.

Participatie start al voor de aanvang van projecten. Je mening mogen verkondigen bij projecten die al uitgewerkt zijn, is niet voldoende.Laat de burgers bvb mee beslissen over de bestemming van ontwijde kerken. Optimaal zou zijn dat die tegemoet komen aan de noden van de verenigingen en dat ze creativiteit en kruisbestuiving stimuleren.