Eerlijker

14 Oktober 2018

Eerlijker

Elke burger moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Transparantie is hier een belangrijk aspect van, maar ook inspraak van burgers, ...

 1. Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn, bouwprojecten zijn afgestemd op maat van gemeente of dorp.

 2. Een eerlijk beleid bekijkt ruimtelijke ordening en mobiliteit vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen (jongeren, ouderen, mensen met een beperking…). Groen-Middelkerke pleit voor een doordacht huisvestingsbeleid. Door de krapte op de huizenmarkt zijn de prijzen zeer hoog. Er zijn in de regio Middelkerke ook zeer veel tweede verblijven. Daarom pleiten we voor financiële ondersteuning van jonge gezinnen die gefinancierd wordt door een verhoging van de tweedeverblijfstaks. We gaan bijvoorbeeld voor een opwaardering van Westende-Bad met aandacht voor de sociale problematiek.

 3. Rusthuizen en ouderenzorg laten we niet over aan de private markt. Vormen van cohousing, zoals kangoeroewoningen, met dienstverlening bieden een goed alternatief voor de grote rusthuizen.

 4. Investeren in voldoende sociale huurwoningen blijft prioritair met voorrang aan braakliggende kavels en renovatie van oude en leegstaande woningen.

 5. Het nieuwe casinogebouw opnieuw de invulling geven van voorheen is een gemiste kans. Als het aan ons ligt moet het gebouw op de eerste plaats een cultuurtempel worden met een evenementenzaal en conferentiemogelijkheden, geen goktempel. Wat betreft het bouwdossier willen wij een nieuwe procedure waarbij geluisterd wordt naar het advies van de Vlaamse bouwmeester. Daarnaast voorzien wij een onafhankelijk onderzoek naar de voorgaande stappen.

 6. Westende heeft geen nood aan een nieuwe parkeertoren. De bestaande parkeerplaatsen moeten volstaan. Bovendien willen we vermijden nog meer auto’s aan te trekken. Zeker in de winter laten lege betonconstructies een desolate en troosteloze indruk na op de inwoners.

 7. Nieuwe projecten op en aan de zeedijk worden aan een esthetische en duurzame toets onderworpen. Hiervoor wordt het advies van de bouwmeester ingewonnen, liefst van een aan te stellen bouwmeester van de kust.

 8. We richten een woonkwaliteitscel op die grote woonprojecten integraal beoordeelt en advies geeft aan het college. Deze cel bestaat uit de betrokken diensten, externe experten en buurtbewoners. Op deze manier vermijden we potentiële schandvlekken zoals de bouwput in de IJzerlaan. Werken met burgerpanels bevordert de democratie. Door inwoners van bij aanvang bij projecten te betrekken krijg je beslissingen die door de buurt gedragen worden. Nieuwbouwprojecten lenen zich hier goed toe.

 9. Een zichtbare, laagdrempelige gemeentelijke woonwinkel geeft advies en intensieve begeleiding op maat. Gezinnen die duurzaam willen verbouwen kunnen er gratis terecht. Ze krijgen er de nodige begeleiding én opvolging.

 10. Een Groene gemeente is transparant op vlak van beleid en zorgt dat voldoende informatie, ook een uitgebreid verslag van de gemeenteraad, vlot beschikbaar is. De gemeenteraad wordt gelivestreamd op de gemeentelijke website en er komt een degelijke geluidsinstallatie.

 11. De gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke, doorzichtige financiële rapportering die iedere burger kan raadplegen. Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. In de toekomst willen we werken met medezeggenschap door de burgers over de budgetbesteding door middel van burgerbegroting en/of dorpsbudgetten. Op vlak van gemeentelijke financiën vinden wij dat elke euro doordacht en nuttig besteed moet worden.

 12. In het verleden ging men vaak te gul om met concessies. Elk spoor van belangenvermenging dient vermeden te worden.

 13. Ethisch beleggen moet de voorkeur krijgen bij het beheer van de gemeentelijke spaargelden.

 14. We gaan voor een meer overzichtelijke, transparante en actuele website, waarbij voor elke dienst een eigen inhoudelijk uitgebouwde plek voorzien is.

 15. Vragen en opmerkingen van de bewoners, via de signaalkaarten of andere kanalen, worden steeds zonder uitstel beantwoord en opgevolgd.

 16. Een verdere uitbouw van e-loketten voorkomt onnodig papierverbruik en overbodige verplaatsingen. Toch dienen nog steeds papieren documenten voorzien te worden voor burgers die minder vertrouwd zijn met de elektronische werking.

 17. Naar volgende verkiezingen toe willen we het stemmen met papier en potlood vervangen door stemcomputers.

 18. Een Groene gemeente schaft belastingen af die een duurzaam beleid bemoeilijken zoals de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen. Ook wie geen auto heeft en bijgevolg geen garage bouwt, wordt nu belast. Dat is niet langer te verdedigen.